Exit

Volwassenen
Het kan zijn dat er in de thuissituatie extra ondersteuning nodig is. Voor één persoon of meerdere gezinsleden. Want iedereen kan last hebben van een thuissituatie die niet langer werkt.

Wat voor ondersteuning bieden wij aan volwassenen?
Onze hulp is per persoon zeer verschillend. We kunnen jou ondersteunen bij het aanbrengen van structuur in dagen, het beheren van financiën of ondersteuning in de opvoeding. De zorgspecialisten van Self nemen de thuissituatie nóóit over, de regie blijft in handen van de individuele personen die op hetzelfde adres wonen. Medewerkers bieden praktische handvaten en kijken op een positieve manier waar de eigen kracht en talenten liggen, zodat iedereen zoveel mogelijk zelf kan doen.

Samen stellen we doelen op volgens het principe doen wat werkt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan op maat, waarin:

• De cliënt of diegene die om hulp vraagt een leidende rol krijgt.
• Vanuit de vraag gericht wordt ingezet op het vervullen van behoeften.
• Er wordt ingezet op het versterken en vergroten van het systeem om de individu heen.

De lengte en de intensiteit van de ondersteuning is afhankelijk van het indicatiebesluit. De contactmomenten zijn in samenspraak met de zorgvrager en/of directe betrokkenen.

Met wie kun je contact opnemen in geval van crisis?
– Huisarts / huisartsenpost;
– 112;
– Politie / wijkagent;
– Eigen behandelaar (o.a. GGZ);
– Veilig thuis; 0800-2000
– 113 online; 0900-0113

Veilig Thuis
De medewerkers van Veilig Thuis zijn experts als het gaat om veiligheid en geweld én het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer je contact opneemt met Veilig Thuis denken de medewerkers van Veilig Thuis actief met je mee en zo nodig wordt er ondersteuning geboden.

Sensoor
Gaat het niet om een crisis, maar is er sprake van eenzaamheid, relatieproblemen, geweld en agressie: dag en nacht, zeven dagen per week, kunnen mensen in nood in volstrekte anonimiteit bij Sensoor hun verhaal kwijt. Sensoor is dag en nacht anoniem bereikbaar voor een gesprek per telefoon (0900-0767), chat en mail.

Close
Go top