Exit

Iedereen heeft een eigen verhaal: onze begeleiding wordt daarom op maat voor jou samengesteld. Er zijn grofweg drie routes die we samen bewandelen: de weerbaarheidstraining, PMT of systeembegeleiding. Welke route past bij jouw hulpvraag?

Wat voor soort begeleiding het ook wordt, bij elk traject is naast de betreffende therapeut ook een ambulant begeleider betrokken. Het doel van deze duo-begeleiding? Alles wat een cliënt heeft geleerd, borgen in de praktijk. In dit artikel gaan we in gesprek met Self’er en systeembegeleider Philip Greve.

Systeembegeleiding in het kort:
– Out-of-the-box denken en handelen
– Samen betekent: met íedereen binnen het gezin
– Praten, maar vooral doen
– Doe niet meer wat niet werkt. Doe meer van wat wel werkt.
– Kortdurend en intensief: 3 tot 6 maanden.

Philip: “Ik werk met iedereen die actief betrokken is bij de situatie van een cliënt. Als systeembegeleider kijk ik wie er dagelijks invloed heeft op het gedrag of de emoties van de cliënt, waarbij het in 9 van de 10 gevallen gaat om ouders of opvoeders. De ambulant begeleiders trekken het systeem breder en bekijken de situatie ook op school, werk en sportvereniging. De grote kracht van ambulant begeleiders is dat zij er zijn voor de cliënt, ik begeleid juist meer de ouders.”

Out-of-the-box
Philip: “De systeembegeleiding van Self kenmerkt haar aanpak door het out-of-the-box mogen denken en handelen. Bij andere aanbieders van systeembegeleiding wordt vaak met methodieken gewerkt, terwijl we bij Self juist een cliëntgerichte, simpele gedachtegang aanhouden. Ofwel: wat werkt wel en wat werkt niet.”

Borgen in praktijk
Om gedragsverandering ook in praktijk te realiseren, werkt iedere therapeut nauw samen met een ambulant begeleider. Of het nu gaat om onze weerbaarheidstraining, PMT of systeembegeleiding. Philip: “In de meeste gevallen is er een ambulant begeleider bij betrokken. Echter, geven sommige ouders aan dat bij henzelf iets moet veranderen in plaats van bij de cliënt. In sommige gevallen werk ik samen met onze PMT-ers. Ralf (PMT’er bij Self) heeft bijvoorbeeld los twee broers begeleid, terwijl ik vanuit mijn begeleiding zie wat er in de gezinssituatie gebeurt tussen die twee broers en hun ouders. Het systeemgerichte traject duurt maximaal 6 maanden. Is er langer meer begeleidingstijd nodig, kijken wij samen met ouders welke vorm van hulp bij hun past. Vaak kom je dan uit bij systeemtherapie en dat is weer een ander traject. Na 6 maanden geef ik de tips door, waarop ouders en de ambulant begeleider samen kunnen terugvallen.”

Wil je meer informatie over systeembegeleiding of je aanmelden? Dat kan via info@selfdoenwatwerkt.nl.

Close
Go top