Exit

Kinderen kunnen genadeloos hard zijn. Pesten is gruwelijk en kent vandaag de dag vele vormen. Naast het pesten en buitensluiten op het schoolplein is ook online pesten een groot punt van zorg. Slachtoffers van pestgedrag hebben een grotere kans op psychische klachten zoals angst, weinig zelfvertrouwen en eenzaamheid.

Pesten gebeurt overal en komt onder alle leeftijden voor. Van de peuterspeelzaal tot de middelbare school, buiten op straat, op kantoor en zelfs in het verzorgingshuis (geen grapje). Bij jongeren en jongvolwassenen kan pesten blijvende schade veroorzaken. En veel van de problemen die we zien bij jongeren, zoals verslaving, lusteloosheid of juist agressie, hebben te maken met pestgedrag.

Hoe weet je dat je kind gepest wordt?
Het is niet altijd even duidelijk dat je kind gepest wordt. Vaak is school de plek waar het duidelijk naar voren komt en zal de leraar een signaal geven. Maar het kan ook best dat het pestgedrag buiten het zicht blijft. Zeker als het om online pesten gaat, kan het lang duren voordat het aan het licht komt. Ben daarom zelf alert op hoe het gaat met je kind. Het kan zijn dat hij of zij zich probeert af te sluiten en zich verschuilt in een andere wereld, bijvoorbeeld door te gamen. Het kan ook zijn dat, juist thuis, veel boosheid of verdriet naar boven komt. Zulke signalen zijn redenen om aan de bel te trekken.

Wat kan ik doen? Tip 1: werk aan het zelfvertrouwen
Weerbaarheid en zelfvertrouwen zijn belangrijke eigenschappen voor een kind om te ontwikkelen. In een volle klas op school vraagt dat waarschijnlijk wat meer assertiviteit dan thuis in het gezin. Gelukkig leren de meeste kinderen spelenderwijs wanneer en hoe ze voor zichzelf op moeten komen. Maar voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Heb je het idee dat je kind wel wat assertiever mag zijn? Dan zijn daar natuurlijk speciale cursussen voor die bijvoorbeeld via school of het jongerenwerk worden aangeboden. Maar je kunt ook zelf met je kind aan de slag. Zoek activiteiten uit waar hij of zij zelfvertrouwen van krijgt en die jullie samen kunnen ondernemen.

Wat kan ik doen? Tip 2: grijp niet zelf in
Als je denkt of weet dat je kind gepest wordt dan is het een goed idee om in gesprek te gaan met de school, de sportclub of de vereniging waar het pesten gebeurt. Samen sta je sterker om het contact met je kind goed te houden en samen kun je gericht werken aan een oplossing. Het opzoeken van de pestende kinderen en/of hun ouders is meestal een zeer slecht idee. Soms kan de school hierin een bemiddelende rol spelen, maar als ouder kun je beter uitgaan van je eigen invloed op het probleem. Durf ook kritisch in de spiegel te kijken. Wat kun je zelf doen om je kind weerbaarder te maken? Zit je er niet juist te dicht op? Leren gaat met vallen en opstaan en zelfvertrouwen geven, betekent soms ook loslaten.

Wat kan ik doen? Tip 3: zorg voor verandering
Als het pesten niet stopt dan is het uiterste redmiddel om van school of vereniging te veranderen. Met de juiste begeleiding op de plek kan dat een fantastische, bevrijdende oplossing zijn. Een frisse nieuwe start. Maar zo’n verandering is ook ingrijpend en bijvoorbeeld vanwege schoolgaande broertjes of zusjes niet erg praktisch.
In plaats van de plek te veranderen, kun je ook kijken naar verandering bij het kind zelf. Het advies om op judo te gaan, is misschien niet voor iedereen weggelegd. Maar het kan het zelfvertrouwen een enorme boost geven. En dat geldt uiteraard voor meer zelfverdedigingssporten of workshops die je kunt volgen.

Zoek hulp
Wees niet bang om hulp te zoeken. Niet alleen voor je kind, maar ook als ouder heb je soms wat steun nodig. Heb je behoefte aan ondersteuning en begeleiding? Neem dan nu contact met ons op voor je hulpvraag.

Sorry, there aren't posts to be shown!

Close
Go top