Exit

Self is – naast Tilburg en Waalwijk – gestart met het aanbieden van ambulante zorg in omgeving Breda. Self gelooft in een wereld waarin jongeren en volwassenen die zijn vastgelopen op maat gemaakte begeleiding krijgen om hun eigen doelen te bereiken.

Doen wat werkt
Self heeft een eigen manier van werken. Dat noemen zij ‘doen wat werkt’: een werkwijze om tot een succesvolle verandering te komen in het leven van de persoon die hulp nodig heeft. Hierbij is het uitgangspunt niet het probleem, maar wordt gekozen om direct aan het werk te gaan met de oplossing.

Deze werkwijze gaat uit van twee principes:
1. Doe niet meer wat niet werkt
2. Doe meer van wat wel werkt

Door op deze manier te werken wordt het perspectief van de cliënt uiterst serieus genomen: diegene weet immers het best wat voor hem of haar werkt. Dit sluit aan bij de overtuiging van Self dat gedragsverandering alleen plaats kan vinden als de cliënt hierin een leidende rol krijgt. Onderdeel van deze werkwijze is het uitwerken van ‘Ik Self’ – geschreven vanuit het perspectief van de cliënt. Hierin staat centraal wat de gewenste oplossing is en hoe deze bereikt kan worden.

Self biedt ondersteuning
Niet zozeer de zorgvraag staat centraal, maar het aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte ervan. Zo wordt de situatie en/of de context eromheen belangrijker dan de vraag zelf. Wat speelt er werkelijk bij de betrokkenen en wat is voor hun betekenisvol? Wie is die persoon? Hoe is de situatie? En wat is daarvoor nodig?

Man-vrouwverhouding
Self benadrukt dat er meer mannen in de zorg nodig zijn. De zorgorganisatie speelt een actieve rol bij een betere man-vrouwverhouding op de werkvloer.

Self biedt:
– Ambulante begeleiding
– Psychomotorische therapie
– Systeembegeleiding
– Weerbaarheidstrainingen

Self wil als zorgorganisatie een bijdrage leveren aan een duurzaam, kwalitatief en modern zorgsysteem. Help jij ze daarbij? Neem contact met ze op!

Close
Go top