Exit

Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. De OR bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met de directie of het bestuur. De OR-leden van Self zijn Arjen Francke en William van Poppel. Benieuwd naar hun werkzaamheden voor de OR

William: “Vorig jaar werden er OR-verkiezingen uitgeschreven. Arjen en ik zijn door onze collega’s gekozen om ze te vertegenwoordigen.”
Arjen “De OR is een adviserend en controlerend orgaan. We zijn er echt voor de hele organisatie.”

Een nieuwe situatie
William: “Niet alleen voor Self, maar ook voor ons was de OR helemaal nieuw. Nog steeds krijgen we veel nieuwe input en hebben we verschillende gesprekken – zoals met de raad van toezicht – om informatie in te winnen. Dit jaar gebruiken we als zoektocht naar hoe de OR haar plek vindt in de organisatie.”
Arjen: “We hebben de eerste, praktische thema’s al wel aangesneden. Zoals de recente wijzigingen in de cao, de nieuwe onregelmatigheidstoeslag en de toelichting van de raad van bestuur over de totstandkoming van het meerjarenplan van Self. Daarnaast kijken we ook alvast vooruit, naar het tweede deel van dit jaar, waarin we een cliëntenraad gaan op zetten. Daar hebben we de eerste gesprekken al voor gevoerd. Het is belangrijk dat, naast collega’s, óók cliënten zich gehoord voelen.”

Controlerende functie
William: “We zitten regelmatig samen met collega’s van diverse afdelingen om de processen binnen Self na te lopen. Denk aan het sollicitatieproces, waarbij we bijvoorbeeld checken of iedereen een eerlijke kans heeft gehad. Ons advies in eindbeslissingen weegt zwaar.”
Arjen: “Naast het inlezen in de belangrijkste wetten die betrekking hebben op zorgorganisaties, hebben we het afgelopen half jaar ook een goed beeld gekregen van wat onze rechten en plichten zijn. Alle grote beslissingen – van de raad van bestuur – die invloed hebben op het personeel moeten door de OR gecontroleerd worden.”

Persoonlijke afweging
William: “Ik werk nu ongeveer tien jaar binnen de jeugdzorg, waarvan anderhalf jaar bij Self. Wat mij altijd bezighield én houdt: hoe komen processen in een organisatie tot stand waar personeel uiteindelijk mee moet dealen?”
Arjen: “Als ambulant begeleider krijg je heel weinig mee van de totstandkoming van het beleid, terwijl er veel beslissingen worden genomen die veel impact hebben.”
William: “Wij vinden het leuk en belangrijk om personeel een luisterend oor te bieden en aan hen uit te kunnen leggen waarom bepaalde beslissingen genomen zijn. En misschien wel net zo belangrijk: hoe en waar aan wordt het gemeenschapsgeld besteed?”

Close
Go top