Exit

Het zorglandschap verandert, casussen worden complexer, het contact met cliënten wordt makkelijker door Whatsapp of e-mail en de aangeboden hulp moet met zijn tijd mee. Self verbetert haar zorgaanbod iedere dag. Hoe is onze ambulante begeleiding in vijf jaar tijd veranderd? In gesprek met ambulant begeleiders Marc Nemelc en Niels van Seeters.

Kwetsbare mensen
De steeds groter wordende groep kwetsbare burgers is een zorgwekkende, maatschappelijke ontwikkeling. Self’ers Niels en Marc werken met deze kwetsbare mensen. Marc: “Onze minister-president praat over ‘eigen regie’ nemen, maar dat geldt voor jou en mij. Als ik problemen ondervind, heb ik genoeg vrienden die mij kunnen helpen. Veel cliënten hebben dat niet. Zij zijn getekend door én voor het leven, hebben geen netwerk, zijn vaak gediagnostiseerd en – het verschil met jaren geleden – ze hebben financiële zorgen. De stijgende prijzen zorgen voor veel kopzorgen.”
Niels: “Één van mijn cliënten kan echt niet meer rondkomen. Als ambulant begeleider moeten we alert zijn op wat er speelt en wat er nog gaat komen.”

Onboardingprogramma
Iedereen heeft een eigen verhaal: onze begeleiding wordt daarom op maat samengesteld. Er zijn grofweg drie routes die we samen met onze cliënten bewandelen: de trainingenPMT of systeembegeleiding. Onze ambulante begeleiding wordt altijd ingezet binnen deze verschillende routes. Marc – ruim twee jaar werkzaam voor Self: “Toen ik bij Self startte, was er nog geen onboarding-programma. Ondanks mijn uitgebreide werkervaring moest ik toch wennen aan de andere aanpak van Self. Het was een inschattingsfout van beide kanten om te denken dat ik amper inwerktijd nodig had. Bij mijn vorige werk was ik de helft van de tijd aan het rapporteren. Daarnaast moesten cliënten naar kantoor komen. Dat is bij Self echt helemaal anders. Komt een cliënt niet naar kantoor, zoek je diegene thuis op om toch contact te maken.”
Niels is een klein half jaar geleden gestart bij Self. Niels: “In de eerste week werd ik ondergedompeld in de ‘Self doen wat werkt’-aanpak. En in de tweede week heb ik al volop contact gemaakt met verschillende cliënten.”

Professionaliseringsslag
Bij Self vinden we het belangrijk om nieuwe collega’s uitgebreid kennis te laten maken met de ‘Self doen wat werkt’-aanpak. Onboarding heeft om die reden een centrale plek in onze groeistrategie gekregen. Marc: “Self-teams worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het veilig landen van een nieuwe collega. Binnen de teams wordt gezamenlijk bepaald met wie de nieuwe Self’er meeloopt. In twee jaar is er een grote professionaliseringsslag gemaakt: organisatiebreed, maar ook op het gebied van ambulante begeleiding. Denk aan intervisie-bijeenkomsten die zijn geprofessionaliseerd, de uitbreiding van het trainingsaanbod en de structuur binnen onze organisatie. Ook is er een programma ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedere ambulant begeleider SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd – red.) geregistreerd is. Daarnaast heeft het werk van de intakers een vlucht genomen: de match tussen nieuwe cliënten en ambulante begeleiders is heel sterk.”
Niels: “Ook de ‘huiskamer’ bij Self speelt een grote rol. Het is een fantastische plek voor onze cliënten om even uit de eigen situatie te stappen. Daarnaast komen we daar samen om aan de relatie tussen cliënt en begeleider te werken.”

Wil je meer weten over ambulante begeleiding bij Self? Of wil je in contact komen met Marc en Niels? Neem dan contact op via: info@selfdoenwatwerkt.nl.

Close
Go top