Exit

Jongeren helpen om een betere versie van zichzelf te worden? Jordi Groenen (ambulant begeleider bij Self) zet hiervoor regelmatig zijn eigen levenservaringen in. Omgaan met vrienden die kozen voor de criminaliteit, een gokverslaving en slechte keuzes in zijn jeugd hebben hem gevormd tot wie hij nu is. De rol van zorgverlener bleek zijn roeping. Maak kennis met Self’er Jordi!

Als vader van twee jonge kinderen zijn de prioriteiten in het leven van Jordi héél anders dan vroeger. De goede opvoeding van zijn ouders geeft hij graag door aan zijn eigen kinderen. Een goede thuisbasis is belangrijk, maar zegt niet alles over de latere keuzes van een kind. Jordi: “Als je naar de middelbare school gaat, wordt de invloed van je ouders kleiner en die van vrienden groter.”

Roerige pubertijd
Tijdens de middelbare school was het gedrag van Jordi slecht. Jordi: ”Ik was bij vechtpartijen betrokken, spijbelde en verkocht verboden middelen. Ik bleef zitten en werd later in HAVO 5 van school getrapt. Thuis had ik enorm betrokken ouders die alles deden wat ze konden. Op school raakte ik meer en meer verwijderd van de invloed van mijn ouders. Ik miste een begeleider die mij wist te raken en te motiveren, die mijn potentie zag en ook daadwerkelijk iets in me probeerde te triggeren om het anders te doen. Vaak wordt gedacht dat het bij criminele jongeren of jongeren die negatief gedrag laten zien schort aan de opvoeding van ouders. Dit is niet altijd waar en over dit onderwerp wil ik een ander geluid laten horen. Hoe goed en warm het nest waar je geboren bent ook is: de verleiding tot criminele keuzes ligt altijd op de loer. Waar vrienden rechtsaf zijn geslagen met een crimineelcarrière als gevolg; ging ik linksaf. Dankzij de steun van mijn familie, vriendin en vrienden is mij veel ellende bespaard gebleven. Ik wil ouders graag handvatten geven om, net als mijn ouders altijd hebben gedaan, naast hun kind te kunnen blijven staan.”

Gokverslaving
Toen Jordi vijftien jaar oud was, kwam hij in aanraking met online gokken. Dat groeide uit tot een serieuze gokverslaving op jonge leeftijd waar hij jaren mee worstelde. Jordi: “Het ging van kwaad tot erger. Eerst met eigen geld, daarna besloot ik geld te lenen en kreeg ik steeds meer schulden. Uiteindelijk heb ik – dankzij mijn goede sociale netwerk – mezelf aangemeld voor ambulante verslavingszorg. Na jaren kreeg ik een nieuwe terugval en heb ik opnieuw hulp gezocht. Daarbij heb ik met mijn verslaving om leren gaan en heb ik de drang naar gokken om weten te zetten in gedachten waar ik niets mee doe. Ik zie gokken als het ‘nieuwe roken’ en als een groeiend probleem onder jongeren. Ik weet dat in Tilburg een heel groot deel van de jongeren met gokverslavingen kampt.”

Jordi’s roeping
Jordi besloot het roer om te gooien. De keuze om een opleiding te volgen en een stage binnen de zorg af te ronden, is de reden waarom Jordi in de jeugdzorg terecht is gekomen. Jordi: “Daar heb ik mijn roeping gevonden. Ik kan goed met jongeren opschieten en bouw op een natuurlijke manier een vertrouwensband op. En toen kwam Self op mijn pad. Een van mijn grote doelen bij Self? Levensvaardigheden – zogenoemde life skills – aanleren bij jongeren. Ik wil handvatten aanreiken door mijn eigen levenslessen te delen. Daarbij wil ik de steun zijn die zij missen binnen hun netwerk.”

Jordi’s tip
Een tip die Jordi graag wil meegeven aan ouders: zorg voor onvoorwaardelijke steun en maak altijd tijd om over moeilijke zaken te praten. “Ik probeer altijd te bemiddelen tussen ouders en kind. Beide partijen hebben gelijk: dát is het uitgangspunt. Het gedrag wordt afgekeurd, maar nooit de persoon die erachter zit.”

Interesse in de aanpak van Jordi of wil jij meer tips en inzichten krijgen? Neem contact met ons op of ontdek meer tips van zorgprofessionals.

Close
Go top