Exit

Bij Self wordt in het intakegesprek met de cliënt een begeleidingsrichting bepaald: waar ligt de hulpvraag? Deze moeilijke vraag gaan we samen beantwoorden en kaderen in een plan. We maken onderscheid tussen drie routes: weerbaarheidstraining, psychomotorische therapie (PMT) of systeembegeleiding.

Wat de route ook wordt, bij elk traject is naast de betreffende therapeut of trainer ook een ambulant werker betrokken. Het doel van deze duo-begeleiding? Alles wat een cliënt heeft geleerd, borgen in de praktijk. We bieden PMT aan kinderen & jongeren tot 18 jaar.

PMT in het kort
– PMT wordt ingezet bij emotionele en sociale- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.
– PMT kan zowel als uitgangspunt observeren als behandelen hebben.
– PMT is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen.
– De psychomotorisch therapeut helpt kinderen en jongeren om van deze ervaringen te leren en thuis, op school of binnen een andere context te gebruiken/toe te passen.
– Vaak is er ook sprake van een diagnose.

Intake is belangrijk
De belangrijkste schakel in het begeleidingstraject is de intake. Niet alleen om de hulpvraag te achterhalen, maar ook om goede kaders te stellen en afspraken met ouders te maken. Bij twijfel over de hulpvraag gaan we altijd met elkaar in gesprek om de route van de cliënt te bepalen. Bij complexe gedragsvragen is ons korte traject – de weerbaarheidstraining in combinatie met begeleiding – niet genoeg en zetten we PMT in.* De gedragsvraag is vaak complex doordat meerdere gedragsproblematieken elkaar in stand houden, in verschillende contexten: thuis, op het werk, op school en bij de sportvereniging. Daarnaast komt PMT vaak in beeld na een diagnostische vraag, zoals angst, trauma, ADHD, autisme en andere zaken.

*Definitie van een complexe hulpvraag:
Er is sprake van een complexe vraag als de cliënt langdurig te maken heeft met één of meerdere samenhangende – en elkaar mogelijk versterkende – problemen én de cliënt en zijn/haar omgeving niet zelfredzaam genoeg zijn tot het ontwikkelen en voeren van een adequate regie ten aanzien van de beheersing of oplossing van de problemen.

Een therapeut helpt je bij:
– Reguleren van aandacht, gedrag en emoties
– Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.
– Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst
– Lichaamsbeleving en lichaamswaardering (zelfbeeld)
– Omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen

Praktische aanpak
Om gedragsverandering ook in praktijk te realiseren, werkt iedere therapeut of trainer nauw samen met een ambulant werker. Of het nu gaat om onze weerbaarheidstraining, PMT of systeembegeleiding. Het jaartraject van ambulant werk, combineren we met PMT voor periodes van drie tot zes maanden. Tijdens en na de behandeling zorgt de ambulant werker er samen met de cliënt voor dat hij of zij alles kan toepassen wat in die maanden is geleerd. Door de ambulant werker regelmatig actief te betrekken tijdens het behandelproces is diegene nauw betrokken bij de ontwikkeling van de cliënt. De ambulant werker is voor het grootste gedeelte het lijntje tussen cliënt en ouders, school, werkgever etc. waardoor ik mij als PMT’er volledig op de behandeling kan richten. Dat maakt deze duo-aanpak ontzettend waardevol.

Close
Go top