Exit

“We laten ons niet leiden door een dik dossier of moeilijk gedrag”, zegt Thijs van Self. In Tilburg is een team ‘door de wol geverfde’ mannen in het gat gesprongen waarin jongeren terechtkomen die ‘te goed’ zijn voor intensieve begeleiding, maar die het zonder ondersteuning niet zelf redden. “Vaak trekken instanties hun handen van deze mensen af omdat ze agressief zijn, hun afspraken niet nakomen, etc. Als dán niemand hen helpt, worden de problemen alsmaar groter.” Het team van Self biedt die helpende hand wél. 

 

Meestal gaat het om jongeren of volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of lastig gedrag. Die groep groeit. De overheid wil immers graag dat zo veel mogelijk mensen participeren in de maatschappij en zelf de regie over hun eigen leven nemen. Maar als jou dat niet lukt, dan val je tussen wal en schip. Dat gat wordt, mede door veel bezuinigingen, voor veel jongeren en volwassenen steeds groter; ze raken vaak overspoeld door dingen die ze moeten, maar op eigen kracht niet kúnnen.

‘Missing link’ in de zorg
De mannen van Self spelen in op deze ‘missing link’ in het huidige stelsel. Ze bouwen, samen met de cliënt, stapje voor stapje een brug tussen die wal en dat schip. Thijs: “Vaak hebben ze al een hele serie aan hulpverleners en instanties achter zich gelaten en zijn het vertrouwen kwijt: in hulpverleners, instanties én – heel belangrijk – in zichzelf.” Dat regel je niet zomaar even. “We zorgen eerst dat ze de begeleider van Self vertrouwen: elkaar leren kennen, los van alle problemen. Houdt iemand van vissen, dan gaan we vissen.”

Succesje na succesje
Als het vertrouwen in de Self-medewerker er eenmaal is, gaat de begeleider van Self aan de slag met het zelfvertrouwen van de cliënt. “Eerst werken we aan kleine successen, aan dingen die iemand leuk vindt, die iemand wél kan. Zo heeft een cliënt onlangs echt een te gek promofilmpje gemaakt voor ons voetbaltoernooi. Vanuit dat soort succeservaringen bouwen we verder en gaan we aan de slag met wat nog meer nodig is. Wat niet lukt, daar ondersteunen we bij. Soms betekent dat: gewoon samen boodschappen doen. Als dat goed gaat, dan gaan we weer verder. Als iemand bijvoorbeeld zijn afspraken niet nakomt bij de Schuldhulpverlening, dan zorgen we dat ie op tijd z’n bed uit is en gaan we mee als dat nodig is. Als er problemen zijn op school, gaan we mee naar de school en kijken we samen naar wat wél kan, wat wél lukt. Ook al is dat alleen nog maar ‘op tijd aanwezig zijn’. Stapje voor stapje doet de cliënt zo steeds meer succeservaringen op.”

‘Gedrag is alleen maar gedrag’
De mannen van Self schrikken nergens voor terug. “Lastig gedrag is een schreeuw om hulp. Meer niet”, weet Thijs. “Als niemand je dan hoort, dan gaat het van kwaad tot erger: nog meer agressie, schulden stapelen zich op, verslavingen, crimineel gedrag, depressies, etc. Zo raakt iemand steeds verder verwijderd van participatie.” Thijs en zijn collega’s pakken het daarom op hun eigen manier aan. “Omdat we flinke kerels zijn en hun eigen taal spreken, zien cliënten ons vaak als een soort vaderfiguur. We hebben een goede mensenkennis, zijn ervaren, goed geschoold, veroordelen niks én zijn niet bang voor bijvoorbeeld agressief gedrag. Precies dat hebben ze nodig als ze op zo’n cruciaal punt zitten. Gedrag is alleen maar gedrag. Wij kijken naar de mogelijkheden áchter dat gedrag.”

Cliënt heeft de regie
Het team van Self weet dat cliënten ook ‘rugdekking ’nodig hebben. “Net als ieder ander hebben onze cliënten de steun en het vertrouwen van de eigen omgeving nodig. Ouders, school, vrienden, een sportvereniging: uiteindelijk betrekken we het hele netwerk bij het proces. De cliënt zelf geeft aan wat belangrijk is, wat hij zelf kan, wie hij nodig heeft en wat precies. Hij heeft de regie. Als je luistert naar wat híj wil, wél kan waar precies hij hulp bij nodig heeft en van wie precies, dan bouw je een fundament op. Hij heeft steun nodig van de mensen om hem heen. Ook dat geeft zelfvertrouwen, dat maakt hem sterk.”

Het sleutelwoord is…
“Het sleutelwoord in alles wat wij doen is ‘verbinden’”, concludeert Thijs. “We leggen verbinding met de cliënt, tussen de cliënt en zijn mogelijkheden, en natuurlijk tussen de client en het hele netwerk om hem heen.” De mannen van Self behandelen zelf niet. “We kunnen wel hulpverlening regelen, we hebben daar het netwerk voor. Maar voor de client zijn en blijven we een vertrouwenspersoon. We ondersteunen zijn hele proces. We houden die verbinding met hem, net zo lang dat nodig is. Als dat betekent dat we nog langere tijd zo af en toe over de schouder meekijken, dan doen we dat.” 

 

Sorry, there aren't posts to be shown!

Close
Go top