Exit

Kinderen & jongeren (tot 18 jaar)
Het lukt niet altijd allemaal op eigen kracht: zelfredzaam worden, een gezond en veilig leven opbouwen en meedoen in de maatschappij. Maar je woont wél graag thuis, met jouw huisgenoten of gezinsleden in de buurt. Dan is het mogelijk om gewoon thuis ondersteuning te krijgen die past bij jou en jouw situatie.

Voor de opvoeders en gezinsleden
Soms is de zorg en/of opvoeding te zwaar voor de betrokkenen. Een ambulante zorgspecialist van Self kan dan ondersteuning bieden. Gericht op zelfredzaamheid, het versterken van systemen en het zoeken naar mogelijkheden voor de invulling van de dag.

Samen stellen we doelen op volgens het principe doen wat werkt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan op maat, waarin:

• De cliënt of diegene die om hulp vraagt een leidende rol krijgt.
• Vanuit die (hulp)vraag gericht wordt ingezet op het vervullen van behoeften.
• Er wordt ingezet op het versterken en vergroten van het systeem om de zorgvrager heen.

De duur en intensiteit van de ondersteuning is afhankelijk van het indicatiebesluit. De contactmomenten zijn in samenspraak met de zorgvrager en/of directe betrokkenen.

Met wie kun je contact opnemen in geval van crisis?
– Huisarts / huisartsenpost;
– 112;
– Politie / wijkagent;
– Eigen behandelaar (o.a. GGZ);
– Veilig thuis; 0800-2000
– 113 online; 0900-0113

Veilig Thuis
De medewerkers van Veilig Thuis zijn experts als het gaat om veiligheid en geweld én het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer je contact opneemt met Veilig Thuis denken de medewerkers van Veilig Thuis actief met je mee en zo nodig wordt er ondersteuning geboden.

Sensoor
Gaat het niet om een crisis, maar is er sprake van eenzaamheid, relatieproblemen, geweld en agressie: dag en nacht, zeven dagen per week, kunnen mensen in nood in volstrekte anonimiteit bij Sensoor hun verhaal kwijt. Sensoor is dag en nacht anoniem bereikbaar voor een gesprek per telefoon (0900-0767), chat en mail.

Close
Go top