Exit

Gedragsverandering bereiken door te bewegen en te sporten: hoe zit dat? Bij Self bieden we -náást onze ambulante zorg – ook psychomotorische therapie (PMT) aan. Dat is een therapievorm waarbij lichaamsbeweging én beleving centraal staan. Hoe werkt dat? In gesprek met onze PMT’ers: Ralf, Marino en Jeffrey.

Psychomotorische therapie (PMT) voor gedragsverandering
Bij Self is de PMT-tak de afgelopen jaren flink uitgebouwd. Hoe ziet onze aanpak eruit? Marino: ‘We maken het gedrag bij een cliënt inzichtelijk door middel van sport- en spelactiviteiten. Tijdens deze activiteiten ben je écht met het (gedrags)probleem bezig en gaan we samen het gesprek aan over de gedachtes en het gedrag van een cliënt. Het doel? Verandering in het gedrag bereiken door het eigen lijf als informatiebron in te zetten. Zo leert iemand uiteindelijk anders te handelen.’

Een enorme groei
Collega Ralf staat bij Self aan de basis als het gaat om het aanbieden van PMT. Ralf: ‘In de afgelopen 2,5 jaar is onze PMT-tak ontzettend gegroeid. Sinds mijn start bij Self – begin 2020 – zijn we van één naar drie teamleden gegroeid en in september verwelkomen we een vierde collega. De lijntjes tussen de PMT’ers en de ambulant begeleiders zijn kort en bij Self weet iedereen elkaar makkelijk te vinden.’ Self’er Jeffrey is pas net gestart. Jeffrey: ‘Ik mag de PMT-tak in regio Breda opzetten en wil dat creatief aanpakken: een leuke uitdaging. Door klein en simpel te denken, kun je heel veel bereiken. Ik denk dat je daar als therapeut alleen maar sterker van wordt.’ Self is letterlijk en figuurlijk gegroeid. Voor deze therapievorm maken we gebruik van de gymzaal van de Self-locatie in Tilburg. Ralf: ‘In Tilburg beschikken we over een gymzaal en die extra vierkante meters zijn echt een luxe. We hebben geïnvesteerd in sport- en spelmaterialen: perfect voor onze PMT-tak.’

In samenwerking met ambulante zorg
Ralf: ‘We zetten PMT in op het moment dat we vinden dat er gedragsmatig meer nodig is: als extra therapievorm naast onze ambulante begeleiding. De afgelopen jaren hebben we de intake voor onze cliënten geoptimaliseerd om sneller te kunnen bepalen welke begeleidingsroute er nodig is. Op die manier weten we of bijvoorbeeld PMT of systeembegeleiding nodig is voor de betreffende cliënt.’
Marino: ‘De samenwerking tussen onze PMT’ers en ambulant begeleiders is heel goed. Alles wat de cliënt leert en toepast tijdens PMT wordt gedeeld met de ambulant begeleider. Dat betekent dat we deze lijn meteen kunnen doortrekken in andere situaties: bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie. Door de korte lijntjes met de ambulant begeleider krijgen we vaak sneller inzichtelijk wat de hulpvraag van een cliënt is, omdat er meerdere zorgprofessionals betrokken zijn in de casus. Dat is waardevolle informatie waarmee je als PMT’er aan de slag gaat. Dat werkt prettig!’

Interesse in de aanpak van het PMT-team, heb je een zorgvraag of wil jij aan de slag bij Self? Neem dan contact op via info@selfdoenwatwerkt.nl.

Close
Go top