Exit

Hechting en bewustwording zijn belangrijke thema’s binnen de begeleiding van Self. Als kind wist Jordy hoe het was om niet begrepen te worden. De nadelige gevolgen ervaart hij nog dagelijks. Zijn verhaal is niet leidend in zijn werk als ambulant begeleider, maar hij gebruikt zijn ervaring als ondersteuning. Hieronder lees je meer over de werkwijze van Jordy én over de training die hij gaat introduceren: een training over het onbegrepen kind.

Jordy is door zijn eigen jeugdtrauma zwaar gepassioneerd en doortastend als het gaat over de hechting tussen ouders en kind. Jordy: “Het gedrag – dat voortkwam uit de traumatische gebeurtenissen en onveilige hechting – zorgde voor gedragsproblemen. Met als gevolg: een tal van diagnoses, medicatie en begeleiding dat onvoldoende aansloot op mijn behoeften. Met een verstoorde ouder-kind relatie, depressie, verslavingen, schooluitval en uithuisplaatsing tot gevolg. “Het begint bij bewustwording over het onbegrepen kind. De betrokkenen bij een hulpvraag moeten gemotiveerd en gestimuleerd worden om niet alleen naar het gedrag van kinderen te kijken. Alle kinderen zijn de moeite waard, moeten gewaardeerd worden en zich geliefd voelen. We moeten ze beter leren begrijpen en ze het gevoel geven dat ze gehoord en gezien worden. Hiermee zorgen wij – volwassen, ouders en opvoeders – ervoor dat onveilig gehechte en getraumatiseerde kinderen een kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien tot volwassenheid.”

Aanpak als ambulant begeleider
Jordy: “Na het uitstippelen van mijn verhaal, de vele jaren aan werkervaring binnen de jeugdzorg én kennis die ik heb opgedaan vanuit mijn studie, ben ik tot de conclusie gekomen dat de oplossing zit in de bewustwording over hechting en de ouder-kindrelatie. Om dit vervolgens op een laagdrempelige manier over te brengen. En daarbij handvatten te geven aan ouders, docenten en hulpverleners om de relatie tussen ouder en kind te verbeteren, te herstellen en er preventief aan te kunnen werken. Met als doel kinderen beter te begrijpen en dat het kind de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een gezond volwassen persoon en daarnaast de draagkracht van volwassenen te vergroten.”

Van onbegrepen naar een begrepen kind
Self blijft zich ontwikkelen in haar zorgaanbod. Jordy: ‘Ik ben bezig met het ontwikkelen van een training over het onbegrepen kind. Onderdelen zijn communicatie, hechting, gedrag, trauma, maar ook: maatschappelijke ontwikkelingen waardoor ouders steeds moeilijker contact weten te maken met hun kind. Wat ik dan doe, is helemaal terug naar de basis gaan. Het leven is complex, dus is het belangrijk om het leven zo simpel mogelijk te maken én te normaliseren. De druk van de maatschappij wordt met de dag groter. Het is daarom belangrijker dan ooit tevoren om terug naar de basis te gaan, waar alles begint. De training moet toegankelijk zijn voor ouders, leerkrachten, maar ook voor zorgprofessionals.”

Meer weten?
In september start Jordy met een try-out van de training bij Self. Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van deze training, heb je een zorgvraag of wil jij aan de slag bij Self? Neem dan contact op via info@selfdoenwatwerkt.nl.

Close
Go top