Exit

De stoere uitstraling van de teamleden van Self helpt hen bij het contact maken met cliënten. Ook Jordy van Tongeren (ambulant begeleider Self) – van top tot teen onder de tattoos – merkt dat zijn uitstraling, zijn verleden én professionele ervaring bijdragen aan de band met cliënten. Jordy aan het woord:

 

Tattoos & theorie
Door jonge cliënten en hun ouders mee te nemen in studies en onderzoeken gerelateerd aan de problemen die zij thuis ervaren, maak je ze onderdeel van de oplossing: het verbeteren van de ontwikkeling van de cliënt en onderlinge relaties. Jordy: ”Het totale autoritaire gezag van ouders naar kinderen, is voorbij. In mijn ogen worden kinderen beperkt in hun ontwikkeling als ouders ze volgens de oude wetten opvoeden. Ouders zorgen voor veiligheid en moeten voorzien in andere basisbehoeften. Het allerbelangrijkste: kinderen moeten blijven praten en ouders moeten er zijn als het niet goed met ze gaat. Ik ga met ouders in gesprek en met een paar kleine stappen probeer ik verzet van kinderen te voorkomen. Mijn ambitie? Ik wil het verergeren van problematieken voorkomen door het creëren van een nieuw opvoedklimaat waarin ieder gezinslid zich gehoord en begrepen voelt. Waarbij op basis van vertrouwen wordt geleefd in plaats van op wantrouwen.

Traumatisch verleden
Het inzetten van opgeleide hulpverleners die hun eigen ervaringen uit het verleden benutten is een steeds belangrijkere ontwikkeling geworden in de hulpverlening. Wanneer de problematiek van cliënten bekend is bij de hulpverlening is het gemakkelijker om je in te leven. Dat ervaart Jordy ook: “In negen van de tien gevallen hebben cliënten een traumatische ervaring meegemaakt. Dat herken ik en zorgt ervoor dat ik vaak meteen een klik met de ouders en de cliënt heb. Je moet je ervaringen als kracht inzetten, maar beseffen dat contact erg breekbaar is: als begeleider moet je je bewust zijn van wat je zegt, doet en uitstraalt. Als hulpverlener probeer ik zo weinig mogelijk te adviseren of bekritiseren. Ik richt mij juist voornamelijk op probleemoplossingsgericht werken en het creëren van zelfredzaamheid. Dit doe ik door te luisteren en de juiste vragen te stellen, waardoor de cliënt zelf in actie komt. Ik heb mijn eigen trauma’s bestudeerd en op een rijtje gezet wat er vroeger niet goed ging. Ik werk elke dag aan mijn zelfontwikkeling om anderen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun zorgvragen.”

Visie op zorg
Ook voor gedragsproblematiek, gezinsproblematiek en andere zorgvragen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Jordy: “In veel gevallen komt een begeleider pas in beeld als er grote problemen zijn ontstaan. Je wordt – als het ware – gezien als superman die het allemaal op komt lossen. Bij begeleidingstrajecten worden vaak valse verwachtingen gecreëerd. Er worden bergen hoop gegeven, waardoor cliënten regelmatig teleurgesteld zijn in de kwaliteit van de begeleiding. Daarom steek ik mijn begeleiding altijd laagdrempelig in, zonder verwachtingen en beloftes. Ik mag iets betekenen in het leven van een cliënt, maar ben mij ervan bewust dat de verandering bij de persoon zelf ligt. Ik pleit ervoor om hulp vroegtijdig in te zetten, om bepaalde problematieken te voorkomen. Daarnaast zie je dat begeleiders in de ambulante zorg vaak werken op een eigen eilandje. Self streeft naar een connectie tussen begeleiders door regelmatig evaluatiemomenten te organiseren. We leren van elkaars casussen en dit draagt bij aan een betere begeleiding. Het gaat om de kwaliteit van leven: dat moet je écht serieus nemen.”

Ook aan de slag bij Self?
We bouwen als zorgorganisatie aan een duurzaam, kwalitatief en modern zorgsysteem. Help jij ons daarbij? We zoeken nog nieuwe teamleden: neem contact met ons op!

Close
Go top