Exit

Iedereen heeft een eigen verhaal: onze begeleiding wordt daarom op maat samengesteld. Er zijn grofweg drie routes die we samen met onze cliënten bewandelen: de weerbaarheidstrainingPMT of systeembegeleiding. Self leert elke dag en probeert haar zorgaanbod steeds te verbeteren. In gesprek met onze systeembegeleiders: Philip, Raquel en Arjen.

Philip: “Voor de systeembegeleiding in de regio Breda ben ik verantwoordelijk. Mijn collega’s Raquel en Arjen nemen de casussen in Tilburg – waar systeembegeleiding nodig is – voor hun rekening. We willen onze kennis op het gebied van systeembegeleiding blijven bijspijkeren, daarom zijn Raquel en Arjen een tweejarige opleiding gestart. Bovendien is intervisie een belangrijk onderdeel in onze werkwijze: we zitten maandelijks met z’n drieën bij elkaar om nieuwe en bestaande casussen te bespreken.” Arjen: “Deze opleiding is een mooie aanvulling op onze inhoudelijke kennis. Het eerste deel van de opleiding staat in teken van theorie en werken, het tweede deel van intervisie.” Raquel: “Toen ik bij Self startte, gaf ik aan dat ik mijzelf graag wil blijven ontwikkelen. Gelukkig krijg je bij Self de kans om iets nieuws te leren. Ik heb dus niet lang na moeten denken over deze kans.”

Concretere aanmeldingen
Philip: “We hebben het afgelopen half jaar mooie resultaten behaald met systeembegeleiding. Ook vanuit gemeenten komen er concretere aanmeldingen binnen: meer casussen waarbij systeembegeleiding onderdeel kan uitmaken van de oplossing. Samen met alle collega’s – ook de Self’ers die expert zijn op andere gebieden dan systeembegeleiding – kunnen we steeds beter inschatten wanneer we deze zorg moeten inzetten.”

Systeembegeleiding of systeemtherapie?
Philip: “Self biedt systeembegeleiding en geen systeemtherapie. We zijn vanaf de intake kritischer of een casus onder systeembegeleiding valt. Wanneer een casus heel complex is – met ernstig verstoorde verbanden – gaat de zorg richting therapie. Bij begeleiding gaat het om kortdurende, intensieve trajecten waarbij er ook gepraat wordt, maar vooral wordt gedaan. Doelen moeten daarnaast haalbaar zijn en blijven. Daarbij is het principe van Self leidend: Doe niet meer wat niet werkt, doe meer van wat wel werkt.”

Wil je meer informatie over systeembegeleiding of je aanmelden? Dat kan via info@selfdoenwatwerkt.nl.

Close
Go top