Exit

Huiselijk geweld en kindermishandeling. Je moet er niet aan denken, maar het gebeurt wel. Ook in de gezinnen waar wij komen, vertelt Jolanda Vinken, aandachtsfunctionaris op dit gebied. “Als Self’er krijg je soms een blinde vlek, wij zien zó veel. Maar als we willen dat het stopt, dan MOETEN we iets doen”, vertelt Jolanda. “En dat begint bij signaleren.”

Jolanda is naast klantadviseur in de regio Tilburg ook aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze traint nieuwe medewerkers bij Self alert te zijn en cliënten te helpen. “Hoe je signaleert, de meldcode doorloopt én hoe je het afwegingskader gebruikt bijvoorbeeld.” De training meldcode maakt onderdeel uit van de Self Academie: een hele lijn met trainingen voor én door Self-professionals.

Verbeterde meldcode én afwegingskader verplicht
Sinds 2019 zijn organisaties zoals Self wettelijk verplicht om te werken met de verbeterde meldcode. Ook het afwegingskader hoort daarbij. Maar dát het verplicht is, maakt het nog niet gemakkelijk om geweld of mishandeling aan te kaarten. Jolanda: “Eigenlijk zeg ik altijd: doe het samen, het gesprek. Met een regiebehandelaar, of een collega waarmee je in een casus zit. “Of ik ga met je mee. Want het is spannend. En met z’n tweeën hoor je meer dan alleen. En hoe je het interpreteert, daar valt of staat het mee.”

Buikpijn
“Wat ik laatst hoorde…”, vertelt Jolanda, “…ik kreeg er helemaal buikpijn van.” De school lichtte haar in. Zelf sprak ze uitgebreid met het kind. Daarna sprak ze de ouders pas. En dat gaf een héél ander beeld. Jolanda: “Ja, er was iets aan de hand. Maar het zat toch heel anders dan ik eerst dácht. Dat was voor mij vooral een reminder: je moet het niet invullen en vooral niet oordelen. Je moet luisteren, kijken naar de feiten en vertragen, flink vertragen. Want je moet veel stappen doorlopen om het degelijk aan te pakken. Goede documentatie en een goede voorbereiding zijn daarbij superbelangrijk. Het is zo fragiel, je wil gewoon een goede interpretatie. “Behalve in spoedsituaties natuurlijk, dan is snelheid van levensbelang en pakken we meteen door.”

NIEMAND wil het slechtste voor zijn kind
“Tja…” – reflecteert Jolanda – “…het is natuurlijk een beetje vreemd om enthousiast te zijn over dit onderwerp, maar dat ben ik wel. Het is zó belangrijk dat we in actie komen. Dat zijn we verplicht aan iedereen die hulp nodig heeft. Jolanda heeft het bewust over helpen. Want uit onderzoek en ervaring blijkt dat 70% van de betrokkenen openstaat voor hulp. “Niemand wil het slechtste voor zijn kind, dat is echt zo. Daarom moeten wij ze helpen, vanuit de relatie. Want daders of slachtoffers? Die bestaan niet. Het ligt vaak veel genuanceerder.”

Wees ook transparant richting het kind zélf

Je wilt je een kind beschermen en daarvoor alles doen. Transparant zijn is daarbij superbelangrijk, ook richting het kind. Een advies van Jolanda: “Zorg dat je het kind meeneemt in wat er gebeurt. Want je kan een hele poppenkast om het kind heen bouwen, maar als je het kind zélf niet hoort of ziet, dan helpt dat niet.” Volgens Jolanda kun je zelfs een kind van vier vertellen wat er gebeurt. “Dat het niet normaal is, en dat je samen dingen gaat veranderen. Goede communicatie maakt ook hier het verschil.”


Elk jaar een opfriscursus

Momenteel krijgen vooral nieuwe medewerkers een training. Veranderingen op juridisch gebied komen aan de orde in een vergadering. Maar samen met de andere vier aandachtsfunctionarissen, kijkt Jolanda nu naar het trainen van medewerkers in de toekomst. “Dat wordt waarschijnlijk een combinatie van live-trainingen en een online training. Want als de basis is gelegd, is het vooral een kwestie van bewust zijn en blijven. Want als we het erover hebben hoor ik vaak: ‘Hm… misschien heb ik tóch wel een casus.”

Meer weten?
Wil je meer weten over de meldcode of de training? Neem contact op via 013 – 203 2868 of academie@selfdoenwatwerkt.nl.

Jolanda vertelt over de aanpak van Self bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Close
Go top