Exit

Voor Self’er Erik Bodifee is Tilburg bekend terrein: hij werkte zes jaar met kinderen en ouders in de wijk Stokhasselt in Tilburg-Noord. Al tijdens zijn werk als sociaal werker maakte hij kennis met Self. Erik: “Wat er in mijn vorige job vaak achter de coulissen gebeurde, pak ik nu zélf op.” Maak kennis met Erik!

Erik: “Als sociaal werker had ik vooral een signalerende functie. Voor mijn werk was het erg belangrijk om te weten wat er speelde in de wijk. Belangrijke thema’s waren taalachterstand, gelijke kansen, armoede en veiligheid. Doordat ik mij inzette voor de hele wijk, werden oplossingen vaak in collectieve vorm aangeboden. Zo kwam ik bijvoorbeeld in contact met een groep kinderen die volgens de buurt voor overlast zorgden. Samen hebben we een jongensgroep opgezet om een plek te bieden waar ze elkaar konden ontmoeten. Maar het was óók een groep die zich voor de wijk inzette en met nieuw geleerde vaardigheden naar huis gingen. Er zaten bijvoorbeeld talentvolle koks tussen!

Vanuit mijn signalerende rol zat ik niet in de eerstelijnszorg. Jongeren met complexe zorgvragen moest ik doorverwijzen en de zorg overlaten aan zorgpartijen. Ik kwam er helaas regelmatig achter dat doorverwezen kinderen op wachtlijsten terechtkwamen. Ik was de spil in de wijk, maar na het doorverwijzen bleef er veel zorg liggen. Op zulke momenten kon ik niet doorpakken en had ik door de collectieve aanpak niet de mogelijkheid om dieper in te gaan op individueel zorgniveau. Terwijl ik hier juist wel nieuwsgierig naar ben en aan bij wil dragen.”

Doorpakken
Wat was jouw eerste indruk van Self? Erik: “Een van de jongens uit de jongensgroep werd in overleg met zijn school aan een collega van Self gekoppeld. Dit was een hele mooie ervaring: er was snel actie en er werd meteen doorgepakt. Binnen een paar weken stond de collega van Self in de wijk, kon ik een overdracht doen en werd de aanpak beschreven. Dat was een hele positieve verrassing en is mij bijgebleven. Daarna hoorde ik de naam Self steeds vaker rondgaan op verschillende plekken in de wijk en op scholen.”

Solliciteren
Erik: “De snelheid en de wijze waarop de overdracht plaatsvond, sloot aan bij de ambities die ik zelf heb. Ik was toe aan een nieuwe stap en zag een vacature van Self via LinkedIn. De basis in beide jobs is hetzelfde: contact maken met de jongeren en inzetten op ‘doen’. Waarbij het doen niet het doel is, maar wel het middel. Het verschil is dat ik in mijn vorige job voor honderden mensen klaarstond met een collectieve aanpak en in een signalerende functie. Bij Self zet ik langdurig in op individuele casussen en probeer ik op die manier het verschil te maken. Een ander belangrijk verschil? Vanuit mijn vorige functie was ik gebonden aan de wijk en startte een casus vanuit de locatie. In mijn werk bij Self start een casus vanuit de zorgvraag van een cliënt. Nu kan ik intensief inzetten op het individu, weet ik wat er écht speelt en leer ik een cliënt goed kennen.”

Voordoen, samen doen, self doen
“In de korte tijd dat ik bij Self werk, heb ik veel voor elkaar gekregen. Wat er in mijn vorige job voor mij achter de coulissen gebeurde, kan ik nu wél oppakken. Bij Self krijg ik de ruimte en tijd om de relatie met cliënten op te bouwen. Door relatieopbouw komt er vertrouwen, weet een cliënt zich kwetsbaar op te stellen en wil diegene problemen samen aanpakken. Self staat voor: voordoen, samen doen en self doen. Daar sta ik volledig achter!”

Ook aan de slag bij Self?
We willen als zorgorganisatie een bijdrage leveren aan een duurzaam, kwalitatief en modern zorgsysteem. Help jij ons daarbij? Neem contact met ons op!

Close
Go top