Exit

Jongeren waarbij het momenteel niet lukt om klassikaal onderwijs te volgen? Bij scholengemeenschap De Keyzer werken de mannen van Self nauw samen met het onderwijspersoneel om jongeren te motiveren en ondersteunen hun schoolcarrière succesvol te voltooien. Hiervoor is een speciale maatwerkklas opgezet. Wat is de aanpak en wat zijn de doelen op korte en lange termijn?

Drie jaar geleden is De Keyzer in samenwerking met Self met dit project gestart. Willem Coenen (ambulant begeleider Self): “We zijn met de maatwerkklas gestart, omdat er een groep jongeren thuiszat die niet te handhaven was in een reguliere klas van het speciale onderwijs. Samen met De Keyzer zijn we tot deze klas gekomen om naar het gedrag áchter het gedrag te durven kijken.”

Het doel en de rollen
De maatwerkklas is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat jongeren terugstromen in het reguliere onderwijs van scholengemeenschap De Keyzer en hun diploma halen. Jordi Groenen (ambulant begeleider): “Zorgprofessionals Willem, Menno, Haico, Tim en ik kijken waar het storende gedrag bij jongeren vandaan komt. Sommige jongeren hebben zichzelf een bepaalde manier van reageren aangeleerd. We proberen het gedrag intern te veranderen.”
Tijn Meurkens (docent en mentor De Keyzer): “Samen met andere docenten ben ik verantwoordelijk voor het onderwijsgedeelte. Sinds de start van de MWE-klas ben ik betrokken als mentor en sta ik vijf dagen in de week voor deze klas. Ik ben het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders op het gebied van onderwijs.”
Eli-anne van der Torn (gedragswetenschapper): “Samen met de mannen van Self denk ik mee over de samenwerking tussen de leerlingen en school. Daarnaast onderzoek ik wat er achter bepaalde gedachten en handelswijzen van de jongeren zit.”
Ryan Ijpelaar (intern begeleider) is voor het tweede jaar intern begeleider van de maatwerkklas en vervuld – samen met collega Tijn – een mentorrol. Ryan: “Waar Eli-anne zich bezighoudt met de trajecten, probeer ik zo goed mogelijk het onderwijs in te bouwen en focus ik mij op de uitstroom en mogelijkheden van leerlingen.

Onderscheidend karakter
Binnen het onderwijs komen maatwerkklassen voor. Willem: “Met deze samenwerking onderscheiden we ons op een paar vlakken. We geven intensieve begeleiding in een klassikale setting, waarbij we toewerken naar een situatie waarbij we jongeren weer los kunnen laten. Bij andere initiatieven zie je dat jongeren meerderde jaren in dezelfde maatwerkklas zitten en er steeds afhankelijker van worden.
Menno Boekhoorn (ambulant begeleider Self): “In tegenstelling tot andere maatwerkklassen gaat de begeleiding bij onze maatwerkklas ook buiten schooltijd door. In de schoolvakanties komen de Selfer’s bij jongeren thuis en organiseren we activiteiten. Gebeurt er iets tijdens de vakanties kunnen wij meteen schakelen. In dit project komen zorg en onderwijs écht samen, dat is uniek.”
Jordi: “Een ander belangrijk verschil is dat aan het begin van een traject de prioriteit eerst ligt op de zorg van jongeren. We kijken wat hij of zij gedragsmatig nodig heeft om in de klas te zijn en gaan ons daarna pas écht richten op onderwijs.”
Eli-anne: “We maken in dit project het verschil door zorg aan te bieden op school. Daarmee weten we vaak te voorkomen dat jongeren eerst thuis moeten komen te zitten om een beroep op zorg te kunnen doen.”

Het grotere doel
De maatwerkklas van De Keyzer gaat richting het einde van het derde schooljaar. Menno: “In het begin was alleen deze maatwerkklas, letterlijk dit klaslokaal, de enige veilige plek om met het storende gedrag van jongeren om te gaan. Inmiddels proberen we deze veiligheid door de hele school te verspreiden. We ervaren nu dat we met dit project echt een vast deel van het schoolteam zijn.”
In sommige gevallen is de conclusie dat terugkeren naar de reguliere klas geen optie is en een diploma misschien niet gehaald wordt. Dan is het belangrijk om te voorkomen dat jongeren thuis zitten. Jordi: “In mijn schooltijd miste ik iemand op school die in mij geloofde en mijn potentie zag. Wij hopen natuurlijk dat jongeren van De Keyzer uitstromen naar een reguliere VSO-klas of hun diploma halen. Maar lukt dat niet, hoop ik dat jongeren over twintig jaar terugkijken en weten dat wij er alles aan gedaan hebben om er samen met hen alles uit te halen en dat ze het gevoel hebben dat we in ze geloofden.
Ryan: “Het zou mooi zijn als jongeren terugkijken met het gevoel dat ze een fijne tijd hebben gehad.”
Willem: “Succes op het terugstromen naar een reguliere klas kunnen we niet garanderen. Maar we kijken altijd naar alternatieve oplossingen. Als begeleiders zijn we er niet om het leven van jongeren volledig te veranderen. We proberen ze slechts sociale vaardigheden aan te leren die ze ook op lange termijn zeker nodig hebben.”
Menno: “Er zijn jongeren die niet uitstromen binnen school, maar die we wel op een plek hebben gekregen waar ze sociale vaardigheden leren om vervolgens alsnog terug te keren naar de schoolbanken. Ik vind eigenlijk elke casus een succes. Ik verwacht dat er in de toekomst veel jongeren zijn die met een goed gevoel terugdenken aan deze tijd. Het zou mooi zijn als we richting een situatie gaan waarin we geen aparte klassen meer nodig hebben, maar dat er in elke klas tijdig en passende ondersteuning komt voor jongeren die dat nodig hebben.”

Meer informatie over de samenwerking met De Keyzer? Neem dan contact op via: info@selfdoenwatwerkt.nl

 

Close
Go top