Exit

Vanaf 1 oktober breidt Self haar PMT-team uit. Met de komst van PMT’er Anouk Paans starten we met PMT Kids. Anouk gaat zich richten op een jongere doelgroep. De focus op jongere kinderen is hard nodig: zij leren hun gedrag, emoties en gevoelens beter te begrijpen door beweging en lichaamsbeleving. In gesprek met psychomotorisch therapeuten Anouk en Ralf.

Het PMT-team van Self richt zich op dit moment op jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud. Ralf: “Anouk gaat de zorgvragen van jongere kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot en met 12 jaar beantwoorden. De start van PMT Kids is een mooie aanvulling.”

PMT Kids
Bij psychomotorische therapie wordt gedragsverandering bereikt door te bewegen en sporten. Anouk: “Bij jonge kinderen wordt spelenderwijs gewerkt aan gedragsverandering. Elke therapeut is geoefend in ‘tussen de regels door’ luisteren. Jongeren vanaf twaalf jaar kunnen zichzelf beter uiten, terwijl jonge kinderen hun gevoel juist veel meer laten zien in gedrag.”
Ralf: “Het is belangrijk dat je net even een woordje oppikt of een bepaalde houding ziet die het gevoel van een kind blootlegt.”

Affiniteit met bewegen
Anouk: “Als PMT’er is affiniteit met beweging en sport een must. Doordat ik twee sportopleidingen heb gevolgd, heb ik in het verleden veel gym-en zwemlessen op basisscholen gegeven. Tijdens deze lessen kwam ik erachter dat ik meer wilde betekenen voor jonge kinderen. Sommige kinderen worstelen met hun boosheid en weten niet hoe ze om hulp moeten te vragen. Door verschillende stages en een leuke oefening tijdens een open dag wist ik het zeker: ik word PMT’er. Het helpen van mensen – en specifiek kinderen – door bezig te zijn, gedrag te lezen, gedrag terug te koppelen én het systeem te betrekken, vind ik erg interessant. Mijn belangrijkste tool? Dat is absoluut humor. Zo lukt het om aansluiting te vinden met jonge kinderen.”

Preventieve begeleiding
Ralf: “Door de uitbreiding van ons team krijgen we de kans om jonge kinderen preventief te begeleiden. Met het doel om ze weerbaarder te maken en te zorgen dat ze beter weten wat ze willen, voordat ze naar de middelbare school gaan.”
Anouk: “In groep 7 en 8 zijn leerlingen ontvankelijk voor het vergroten van hun weerbaarheid. Ook die leeftijdsgroep weet niet altijd hoe ze met emoties om moeten gaan en ouders weten vervolgens niet hoe ze om moeten gaan met de emoties van hun kind. Door handvatten voor kinderen én ouders aan te bieden, werken ze samen aan een positieve energie in het gezin.”

Starten bij Self
Anouk: “Ik zocht een fijne werkplek waar collega’s met veel humor en openheid samenwerken. Dat hoop ik te vinden bij Self.” Ralf: “Ik verwacht dat Anouk een hele waardevolle aanvulling is op het huidige PMT-team en op de ontwikkeling van Self als organisatie. Ik ben alleen gestart als PMT’er bij Self, het is te gek dat we nu zijn uitgegroeid naar een echt PMT-team met verschillende, enthousiaste collega’s.”

Interesse in de aanpak van het PMT-team, heb je een zorgvraag of wil jij aan de slag bij Self? Neem dan contact op via info@selfdoenwatwerkt.nl.

Close
Go top