Exit

PMT is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij het “doen” centraal staat. Het “doen” zie je terug in lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen die door de therapeut worden aangeboden aan de cliënt. 
Waarmee SELF zich wil onderscheiden is dat deze behandelvorm niet wordt aangeboden vanuit een vaste locatie maar dat de therapeuten net zoals ons ambulant begeleidingsteam de PMT daar aanbieden waar het voor de cliënt kan of nodig is, oftewel: PMT on the spot!De PMT werkwijze past/sluit perfect aan de op de principes waar SELF voor staat: visie

1) Doe niet meer wat niet werkt

2) doe meer wat wel werkt.

De missie van de therapeuten van SELF is dan ook om kinderen, jongeren en volwassenen (met een LVB) door middel van PMT op een actieve, empathische en laagdrempelige wijze te ondersteunen en te behandelen zodat zij weer kansen voor henzelf zien/ perspectief in hun leven ervaren.

– Werkend vanuit de woon -thuissituatie van de cliënt
– In zijn of haar eigen omgeving.
– Binnen de maatschappij (wijk, school, werk, (sport)vereniging.
– Minder praten, meer doen!

Wat ga je doen/mag je verwachten:

– Client gaat op zoek naar zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden
– Therapeut manipuleert de context met zijn werkvormkeuze (veelal op gebied van sport en spel) waardoor de cliënt ervaringen op zal doen. 

– Over deze ervaringen ga je in gesprek.

– Wordt het verband gelegd met gelijke situaties in je dagelijks leven

– Wordt er met jou gekeken hoe je voor gedragsverandering kan zorgen/patronen kan doorbreken

– Oefenen met nieuw gedrag

Wie zijn wij?

Ralf van Oudheusden, 32 jaar en een achtergrond als psychomotorisch therapeut binnen de kind-jeugd-, en gezinstherapie en 12 jaar werkzaam geweest in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Marino Donders en ben Psychomotorisch Therapeut bij Self.
Ik ben 43 jaar, getrouwd en heb twee kinderen.
 Mensen die mij kennen omschrijven mij als een actief, empathisch, toegankelijk/laag drempelig persoon.

Close
Go top