Exit

Zorgorganisatie KICK is al twintig jaar een begrip in Breda. Oprichter Ad Verhulst focust met zijn dagtraining op een groep jongeren die vaak in de criminaliteit terechtkomt en de aansluiting met het onderwijs tijdelijk kwijt is. Ruim tien jaar geleden sloot zoon Freek zich bij hem aan. Vijf jaar geleden ging Ad met pensioen. Zoon Freek aan het woord over hun stichting KICK.

KICK biedt een sociale vaardigheidstraining aan voor jongeren die uitvallen in het onderwijs. Freek: “Deze sociale vaardigheden zijn er om dagelijkse sociale en schoolse uitdagingen het hoofd te bieden. De levenslessen die we jongeren meegeven, overstijgen eigenlijk het onderwijs. We dragen bij aan de ontwikkeling van het morele kompas door ook aandacht te geven aan actuele maatschappelijke thema’s en normen & waarden.”

Vanuit het werk bij jeugdreclassering zag Ad dat een grote groep jongeren niet bereikt werd door de reguliere hulpverlening, instanties en scholen. Freek: “Mijn vader onderzocht door welke wereld deze jongeren werden geprikkeld. Dat bleek de straatwereld én de kickbokswereld. Hij vond een oplossing om de hulpverlening dichterbij jongeren te krijgen. Breda was twintig jaar geleden heel anders dan nu: er bestond meer én hardere criminaliteit: dáár is het programma van KICK gestart. Het programma is doorontwikkeld tot een bredere aanpak waarin we met onze eigen ontwikkelde methode aandacht geven aan de levensdomeinen school, thuis en vrije tijd.”

Freek vervolgt: “Rolmodellen – zoals professionele kickboksers met een verleden in de straatcultuur – gaan in het programma KICK met deze jongeren aan de slag. Met de toenemende eisen binnen jeugdhulpverlening is het echter moeilijk om personeel te vinden die én een passende opleiding én een verleden met de straatcultuur/kickbokswereld hebben.
Door het bewust inzetten van rolmodellen – en vanuit een opgebouwde relatie te werken in een groepscultuur – krijgen zij de boodschap tot gedragsverandering mee op een manier die zij gewend zijn.”

20 jaar geleden vs. nu
Er zijn altijd jongeren die niet bereikt worden door het reguliere hulpaanbod. Freek: “Voor deze groep moet een andere route gekozen worden die beter aansluit bij hun leefwereld. Twintig jaar geleden was de aanpak meer gericht op het voorkomen van criminaliteit en het vergoten van kansengelijkheid. Op dit moment richt KICK zich op een bredere doelgroep, zoals de VSV-jongeren (voortijdig schoolverlaters). Deze groep staat in de top 3 van criminogene factoren én kansenongelijkheid.
Twintig jaar geleden werd vreemd opgekeken toen mijn vader het begrip sport als middel introduceerde, helemaal toen kickboksen werd ingezet. Inmiddels heeft de tijd Ad’s visie ingehaald en schieten pedagogische boksscholen en dergelijke methoden als paddenstoelen uit de grond. Wij hebben onze aanpak een minder rauw randje – maar wel een goed onderzocht en beschreven randje – gegeven in de afgelopen jaren.”

Theoretische onderbouwing van onorthodoxe aanpak
Ad had een vooruitziende blik. Freek: “De dagtraining is geboren vanuit het gevoel dat de hulpverlening anders moest. Uit onderzoek van Gemeente Breda bleek dat deze ‘afwijkende’ aanpak bijzonder goed werkt en later is dit ook theoretisch onderbouwd.”

Vooruitkijken met Freek
Freek vervolgt en kijkt alvast vooruit: “We zijn trots dat we een eigen methode hebben ontwikkeld. De betaalbaarheid van onze aanpak was, is en blijft echter een uitdaging. We zijn met z’n allen zwaar gemotiveerd om verschillende partijen te blijven overtuigen dat het traject van KICK zich bij elke casus vroeg of laat op maatschappelijk gebied uitbetaalt. Zowel financieel als sociaal. We zijn voorloper op het gebied van weerbaarheids- en vaardigheidstrainingen waarbij sport en positieve groepsdruk worden ingezet.
Recent is onze aanpak door een landelijk onderzoeksbureau onderzocht, op verzoek van gemeente Breda. En wat blijkt? Ook al zijn we een duur traject, we komen positief uit op de balans. Ik ben ervan overtuigd dat we NU moeten investeren, zodat we later een fijnere maatschappij hebben. We hebben daarbij de handen ineengeslagen met Self om onze aanpak over te dragen aan hun zorgprofessionals in de vorm van trainingen.”

Interesse in de aanpak van KICK? Neem dan contact op via info@selfdoenwatwerkt.nl

Close
Go top