Exit

Als zorgaanbieder is het van belang om overzicht te houden over alle behandelcasussen waar onze zorgprofessionals zich mee bezig houden. Self’er Colinda Boemaars (regiebehandelaar) focust op deze taak. Zij vindt het belangrijk om zorgprofessionals nóg bewuster te maken in hun werk, zodat de behandeldoelen behaald worden die opgesteld zijn voor en door een klant. Maak kennis met Colinda! 


Vanuit visie werken

De functie van regiebehandelaar is recent toegevoegd: deze rol in het team is dus nieuw. Colinda: “In het ene deel van mijn werk zet ik mij in om onze ambulante werkers, psychomotorisch therapeuten en systeemtherapeutischewerkers te laten ontwikkelen. Het andere deel houdt de continue verbetering in van het behandeltraject van en met onze klanten. Dit doen we door middel van multidisciplinaire overleggen met onze zorgprofessionals samen met de klant en andere betrokkenen vanuit de visie van Self. Al vanaf klantadvies – de aanmelding van een klant – ben ik betrokken bij het behandeltraject. Daar start de relatieopbouw en formuleren we doelen op basis van behoeften, competenties vanuit de klant, zodat ze grip krijgen op zichzelf. Niet gericht op het probleem; juist op het versterken van wat wel lukt. Daar zit de gedragsverandering in door middel van het aanbieden van activiteiten.”

Kleine doelen, grote stappen 
Volgens Colinda is het goed om een zorgprofessional regelmatig een spiegel voor te houden. Juist ook als ze zich niet bewust zijn wanneer ze heel goed werk verrichten. Colinda: “Het behalen van kleine doelen uit het behandelplan leidt vaak tot hele positieve veranderingen in het leven van een klant. De zorgprofessionals van Self beseffen zich niet altijd dat ze grote stappen zetten, doordat kleine doelen van een klant worden gehaald. De rode draad in mijn werk? De klant en zorgprofessional sterker maken en bewust maken van hun kwaliteiten en vaardigheden.”

Werken bij Self
Colinda heeft werkervaring in een onderwijsinstelling op het raakvlak van justitie, jeugdhulp en arbeidstoeleiding/dagbesteding. Sinds november 2022 werkt ze bij Self: “Tijdens mijn vorige job kwam ik medewerkers van Self tegen waarbij ik gelijk dacht: dit voelt goed! Ze sluiten aan bij de klant, luisteren, zien kansen en doen wat werkt. Mijn eerste indruk van de organisatie is erg prettig: vanuit visie en afstemming aan gedragsverandering werken. Ik krijg energie van mijn functie en word enthousiast van de gedrevenheid en flexibiliteit van mijn collega’s, die samen met de klant verandering brengen.”

Interesse in de aanpak van Colinda, heb je een zorgvraag of wil jij aan de slag bij Self? Neem contact met ons op.

Close
Go top