Exit

Doen wat werkt

Self heeft een eigen manier van werken. Dat noemen we ‘doen wat werkt’. Dat is een werkwijze om tot succesvolle verandering te komen in het leven van de persoon die hulp nodig heeft. Hierbij is het uitgangspunt niet het probleem, maar wordt gekozen om direct aan het werk te gaan met de oplossing.

Deze werkwijze gaat uit van twee principes:
1. Doe niet meer wat niet werkt
2. Doe meer van wat wel werkt

Door op deze manier te werken wordt het perspectief van de klant uiterst serieus genomen. Hij of zij weet immers het best wat voor hem werkt. Dit sluit aan bij de overtuiging van Self dat gedragsverandering alleen plaats kan vinden als de klant hierin een leidende rol krijgt. Onderdeel van deze werkwijze is het uitwerken van ‘Ik Self’ geschreven vanuit het perspectief van de klant. Hierin staat het centraal wat de gewenste oplossing is en hoe deze bereikt kan worden.

Self biedt ondersteuning
Niet zozeer de zorgvraag staat centraal maar het aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte daarachter. Zo wordt de situatie en/of de context eromheen belangrijker dan de vraag zelf. Wat speelt er werkelijk bij de betrokken mensen en wat is voor hun betekenisvol? Wie is die persoon? Hoe is de situatie? En wat is daar voor nodig?

Onze visie
Wij geloven onvoorwaardelijk in de talenten, kansen en mogelijkheden van individuen en hun systemen.

Onze missie
Iedereen verdient een goede toekomst
en een volwaardige plek in de maatschappij.

Jeugdigen, (jong) volwassenen en hun systemen ontwikkelen zich zo passend mogelijk in de eigen omgeving.

Van hulpvraag naar oplossing: dit is onze aanpak

Ben je nieuwsgierig geworden hoe de zorgspecialisten van Self te werk gaan? We werken volgens een stappenplan en vragen jou bij iedere stap of de hulp die wij bieden (nog) bij je past.

Stap 1 Kennismaking
We willen jou en jouw netwerk beter leren kennen. In een individueel gesprek met een ambulant werker van Self gaan we jouw eigen situatie bespreken. We hebben het dan over belangrijke onderdelen die horen bij de hulp die jij zoekt. Welke doelen wil je behalen? Hoe wil je daar zelf komen? En wat kan Self doen om je daarbij te ondersteunen?

Stap 2 Bepalen wat werkt
Doen wat werkt: dáár geloven wij in. We gaan samen met jou bepalen hoe we jou verder kunnen helpen. We werken altijd aan een plan op maat. Wat past bij jou? Hoe kun jij zelf jouw situatie weer op de rit krijgen?

Stap 3 Uitvoer
Self helpt. Door samen jouw thuissituatie en de bijbehorende zaken – zoals financiën, opleiding/werk, sociale contacten en persoonlijke verzorging – weer op de rit te krijgen. Onze begeleiders spreken met je af daar waar jij je veilig en fijn voelt. Daarnaast wordt het gezin en netwerk betrokken bij de begeleiding. Voor iedereen worden er eigen doelen opgesteld.

Close
Go top