Exit

Gemeenten
Self kiest voor een samenleving waarin mensen met een zorgvraag zich thuis kunnen ontwikkelen. We bieden gespecialiseerde individuele ondersteuning in de thuissituatie aan jongeren en volwassenen met een zorgvraag. Self is van mening dat problemen opgelost dienen te worden daar we ze ontstaan: thuis, op het werk of op school.

Wat bieden wij?
Vaak heeft een zorgvrager behoefte aan een individueel, op maat afgestemd ondersteuningsplan. De ambulante zorgspecialisten van Self helpen daarbij. We bieden een integrale en laagdrempelige aanpak waarbij sprake is van één plan met één regisseur.

Hoe werkt het?
Self gelooft in ‘doen wat werkt’. Door vanuit de ondersteuningsvraag van de zorgvrager de verbinding te zoeken met het systeem daaromheen helpen wij de zorgvragers en hun netwerk op weg. Een laagdrempelige aanpak betekent voor Self het direct aanpakken van vastgelopen situaties. Niet door problemen op te lossen, maar door in te zetten op het vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager.

De zorgvrager heeft een leidende rol omdat wij ervan overtuigd zijn dat er anders geen gedragsverandering plaats kan vinden. Onze aanpak sluit bij aan de principes van de participatiesamenleving, waarin het draait om ‘zorgen dat in plaats van zorgen voor’. Deze aanpak vertaalt zich in het afsluiten van trajecten met behaalde doelen door te doen wat werkt:

• Wij DOEN mensen recht aan door ze los van stigmatiserende stempels te zien.
• Wij sluiten aan bij dat WAT mensen nodig hebben.
• Self WERKT op basis van gegarandeerde successen.

Maak zelf kennis met Self!
Self is een organisatie die ambulante ondersteuning biedt in de thuissituatie, voornamelijk tijdens kantoortijden en eventueel ’s avonds. Self is tijdens kantoortijden te bereiken voor algemene vragen. Er is geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst en ook geen crisisdienst, daarvoor verwijzen we door naar andere (hulp)instanties.

Close
Go top