Exit

De Uitblinkers is onderdeel van Willem II Betrokken en geeft jongeren die dreigen uit te vallen op mbo-scholen een extra steuntje in de rug. Sportieve rolmodellen, zoals voetballers, trainers en scheidrechters, zijn bij dit project betrokken om lessen op het voetbalveld te vertalen naar situaties in de thuis-, school-, of werkomgeving. Self’er Haico is niet alleen ambulant begeleider, maar ook scheidsrechter. Vanuit deze rol geeft hij gastlessen bij De Uitblinkers. Hoe gaat dat in z’n werk?

Meer dan zorg
Haico: “Het project Uitblinkers is binnen Self onderdeel van het traject ‘meer dan zorg’. Hierbij koppelen we hobby’s en interesses van medewerkers van Self aan de zorgvraag van onze klanten. In de vakantieperiode is er bijvoorbeeld een scala aan vakantie-activiteiten georganiseerd door Self’ers die deze activiteiten zelf óók leuk vinden. Het combineren van een hobby met begeleiding voor jongeren pakt heel goed uit. Mijn ervaring als scheidsrechter op het veld kan ik vaak koppelen aan een privésituatie van een jongere.”

Spelregels in- en buiten het veld
Tijdens De Uitblinkers zet Haico zijn ervaring als scheidsrechter in via sport, spel en door met deelnemers in gesprek te gaan. Haico: “Ik stel jongeren verschillende vragen, zoals: ‘Waarom is er een scheidsrechter?’ ‘Wat is zijn rol?’ ‘Waarom zijn er spelregels?’ Ook bekijken we beelden van wedstrijden terug waarbij discussies ontstaan over de rol van een scheidsrechter. We gaan aan de slag met verschillende spelvormen, zoals een voetbalwedstrijd zonder scheidsrechter met maar één regel. Namelijk: dat er geen regels zijn. In deze oefening leren jongeren elkaar snel kennen, moeten ze samen spelregels maken en spreken ze elkaar aan op hun gedrag. Bij het maken van deze spelregels leggen we de link met de regels thuis, in de klas of op het werk.”

Link tussen maatschappelijke regels en spelregels op het veld
Haico: “Bij voetbal zie je vaak dat spelers en coaches boos worden op de scheidsrechter, maar niet op de speler die een overtreding begaat. Hetzelfde gebeurt vaak in klaslokalen waar leerlingen boos worden op de leraar terwijl een leerling een spelregel overtreedt. We leggen de link tussen maatschappelijke regels en spelregels op het voetbalveld. We stellen de vraag: ‘Hoe zou dit probleem tijdens een voetbalwedstrijd worden opgelost?’ Veel jongeren zijn gefascineerd door voetbal, waardoor ze de samenhang tussen een voetbalwedstrijd en de maatschappelijke situatie goed zien. Ik vind het fantastisch wanneer leerlingen nieuwe inzichten krijgen en elkaar aanspreken op gedrag.”

De Uitblinkers
Na de zomer start De Uitbinkers alweer met haar derde seizoen, waarbij naast het Entreecollege nog een tweede school aansluit. Meer weten over De Uitblinkers of de aanpak van Haico? Neem contact met ons op!

Close
Go top