Exit

Mensen met genderdysforie ervaren dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het bij hun geboorte toegewezen geslacht. In de afgelopen jaren is een onderwerp als genderincongruentie steeds bekender in Nederland. Die bekendheid en erkenning zorgen voor een grotere zichtbaarheid en steun voor mensen met genderdysforie. Maar er is nog veel werk te doen. Self’er Stein Lips (ambulant begeleider) is transgender en helpt jongeren die vastlopen op het gebied van hun genderidentiteit.

Ervaringsdeskundige
Self ziet een groei van zorgvragen met betrekking tot genderidentiteit. Stein: “Met mijn ervaring probeer ik de bewustwording bij de omgeving van jongeren te vergroten en ondersteuning te bieden. Bij mijn vorige werk werd ik af en toe ingevlogen om bij een casus of aan collega’s iets te vertellen over genderidentiteit en genderdysforie. Bij Self ben ik omarmd als kenner en ervaringsdeskundige op het gebied van transgenderzorg en genderdiversiteit. In onze organisatie leeft het besef dat genderproblematiek hot topic is. Er zijn klanten die voelen dat ze geboren zijn in het verkeerde lichaam, zich niet prettig voelen in hun lichaam, maar niet precies weten wat er met ze aan de hand is. Er zijn ontzettend veel mensen die niks afweten van genderdysforie. Ik vind het fijn en belangrijk dat ik zoveel mogelijk mensen kan helpen om hier meer van te begrijpen. Door mijn eigen ervaring heb ik meer woorden en voorbeelden waarmee ik deze klanten, ouders – maar ook mijn collega’s – kan uitleggen wat mensen met genderdysforie ervaren, wat ze voelen en tegen welke praktische problemen ze aanlopen. Vóór mijn transitie schaamde ik mij voor m’n hoge stem, waardoor ik bijna niet praatte. Ik durfde niet naar het openbaar toilet, omdat ik bij het zowel het vrouwen- als mannentoilet naar buiten werd gekeken. Ik verafschuwde mijn eigen lichaam. Dat gevoel probeer ik bij anderen te verminderen door ze te begeleiden en te helpen richting de juiste zorg.”

Maatschappelijke uitdagingen
In Nederland zijn stappen gezet om de rechten van transgenders te waarborgen, zoals het recht op gendererkenning en medische behandelingen. Denk daarbij aan hormoontherapie en geslachtsbevestigende chirurgie. Stein: “Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven er uitdagingen bestaan, waaronder lange wachtlijsten voor genderzorg en het streven naar meer inclusiviteit in de maatschappij. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, moeten er blijvende inspanningen om stigma’s te doorbreken worden geleverd, moet de toegang tot zorg worden verbeterd en moet inclusiviteit voor mensen met genderdysforie worden vergroot.”

Over Stein
Stein is geboren als vrouw en worstelde heel lang met zijn genderidenteit. Hij droeg geen jurkjes, werd steeds mannelijker en viel op vrouwen. Hij werd door zijn omgeving – en zichzelf – bestempeld als ‘tomboy’; een meisje of vrouw die zich gedraagt volgens de genderrol die aan jongens of mannen wordt toegeschreven. Stein is nu 31, maar toen hij kind was, daarna puber en later twintiger, was er publiekelijk weinig bekend over genderdysforie. Er werd geen informatie verstrekt op scholen, er werd niks over uitgezonden op tv en social media waren er niet. Hij heeft dan ook lange tijd niet geweten wat er met hem aan de hand was en zich daar heel erg ongelukkig over gevoeld. Dit leed en deze onzekerheid wil hij anderen besparen door zijn verhaal te delen.

Heb jij een zorgvraag? Of wil je meer weten over genderidentiteit of genderdysforie? Neem contact met ons op!

Close
Go top