Exit

Mannen in de zorg? Het CBS meldt dat een ruime meerderheid van de werknemers in de zorg vrouw is. Voor de gehele arbeidsmarkt is de man-vrouwverdeling gelijker verdeeld, bijna fiftyfifty. Self wil het imago van de zorgsector blijvend veranderen. Werken als social worker, coach of specialist in de jeugdzorg is voor iedereen interessant. In gesprek met Selfer’s Nick, Mickey en Willem.

Self benadrukt dat er meer mannen in de zorg nodig zijn. Waarom zouden mannen moeten kiezen voor een job in de zorg? Willem: “Als je in de zorg werkt, moet je je bewustzijn van je voorbeeldfunctie. Dat geldt natuurlijk voor mannen én vrouwen. Maar wat wij vaak in casussen zien, is dat de vaderrol beperkt ingevuld wordt. Als één ouder minder betrokken is, is dat bijna altijd de vader. Daarnaast is het merendeel van onze klanten jongens. Dat betekent dat de mannen bij Self vaak worden gezien als voorbeeldfiguur: iemand die bepaalde beloften en waarden waarmaakt.” Nick: “Self’ers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en moeten constant reflecteren op hun eigen gedrag.” Nick: “Daarnaast kun je bij Self echt jezelf zijn: dat vind ik persoonlijk heel belangrijk in mijn werk. Als je dat ook bij een klant bent, kun je samen mooie stappen zetten. Hoe tof is het dat je tijdens je werk lekker jezelf kunt zijn én daarmee anderen helpt?” Mickey: “Daar sluit ik mij bij aan! Je bent zelf het instrument tijdens je werk. Je moet je kwetsbaar durven opstellen, omdat je dat ook vraagt van je klant. Daarnaast moet je goed kunnen schakelen tussen verschillende klanten, doelen en manieren van werken.”

Eigen agendabeheer
Mickey en Nick deden bij andere zorginstellingen ervaring op, maar besloten allebei over te stappen naar de ambulante zorg. Mickey: “Een pittige doelgroep maakte mijn werk heel erg leuk. Met een veerkrachtig team zette je je schouders eronder en behaalde je mooie resultaten. In praktijk liep het soms anders. Bij Self werk je op ambulante basis, beheer je je eigen agenda en staan er altijd collega’s klaar met een luisterend oor of om te sparren. Die eigen verantwoordelijkheid voor je agenda en klantcases, voelt goed.” Nick: “Een ander groot voordeel: als ambulant begeleider werk je op regelmatige tijden, maar je agenda is tóch flexibel.”

Efficiënt werken aan doelen
Werken op een (woon)groep of ambulante begeleiding: wat is het verschil? Mickey: “Het is geen leuke conclusie, maar op een woongroep worden regelmatig kinderen geplaatst die daar zelf helemaal niet willen zijn. Er wordt pas gestart met het werken aan doelen, nadat kinderen overtuigd zijn dat ze op de goede plek zijn. Dat duurt lang en is vaak minder succesvol. Bij ambulante begeleiding werkt dat anders: klanten melden zich vaak zelf aan, omdat ze zélf iets willen veranderen. Bij Self werken we doelgericht en bereik je sneller écht iets met klanten.”

Mannen (bijna) in de zorg
Nick: “Als Self’er ben je heel de dag met leuke activiteiten bezig, waaronder sport en spel. Uiteraard worden deze activiteiten altijd ingezet als middel om tot een goed gesprek of gedragsverandering te komen. De werkdagen vliegen voorbij, omdat je constant in beweging bent.” Mickey: Een mooie reden om in de zorg te gaan werken is de maatschappelijke betrokkenheid: je werkt voor én met mensen. De doelgroep van nu is sterk veranderd ten opzichte van de doelgroep van vroeger. Self speelt daar goed op in, omdat het een jonge en frisse organisatie is.” Nick: “Self weet zich goed aan te passen aan de wensen, behoeften en het gedrag van klanten.” Willem: “Onze mannen – en vrouwen – beschikken over de juiste competenties om het vak goed uit te oefenen. We zijn sportief, werken vanuit de activiteit en doen wat werkt.” Nick: “Daarnaast wordt er echt doorgepakt op ideeën van personeel. Doen wat werkt: óók als het om personeel gaat!”

Wil jij aan de slag bij Self of heb je interesse in onze de aanpak? Neem dan contact op via info@selfdoenwatwerkt.nl.

Close
Go top