Exit

Jongeren die schelden, smijten of ruzie maken? En eigenlijk liever níet in de schoolbanken willen zitten? Dat schrikt het team van Self niet af. Bij verschillende scholen in regio Midden-Brabant werken de mannen van Self nauw samen met het onderwijspersoneel om jongeren te motiveren hun schoolcarrière succesvol te voltooien. Self’er Menno is kartrekker van dit project en geeft ons een inkijkje.

Gedragsontwikkeling
Thuis, bij de bijbaan of op school: de jongeren bij Self worden zelfs tot ín de klas begeleid door onze teamleden. Voor verschillende leerlingen is daarom een mooi samenwerkingsproject tussen Self en de scholen ontstaan. Menno: “Wij – Self’ers Haico, Willem en ikzelf – hebben ervaring hoe om te gaan met gedrag van jongeren dat de maatschappij kenmerkt als storend. Gedrag is wat je ziet, maar wat is de aanleiding van dit gedrag? Vanuit de specifieke situatie van onze jongeren, onderzoeken we samen met de docenten wat er voor de betreffende situatie aan begeleiding nodig is. We kijken naar alle onderdelen in het leven van een cliënt, dus ook hoe hij of zij zich gedraagt in de klas. In plaats van dat ze van school worden gestuurd, willen we jongeren vaardigheden leren en ervoor zorgen dat ze in de klas blijven.”

Maatwerkklas
Bij deze vorm van begeleiding focust Self op de relatie: we zorgen ervoor dat we er onvoorwaardelijk zijn en bieden betrouwbaarheid. Menno: “Om te voorkomen dat cliënten naar huis worden gestuurd, halen we de jongeren bij de eerste – vaak non-verbale – signalen uit de klas. Een docent heeft vaak niet de ruimte om te kijken waar het gedrag vandaan komt door de grootte van een klas. In onze maatwerkklas kijken we naar waar het gedrag vandaan komt en proberen we daarop te anticiperen. Door niet de focus te leggen op het gedrag zorg we voor verandering en voelen jongeren zich gehoord. We gaan het gesprek aan en vragen wat ze nodig hebben of wat er aan de hand is, zodat ze hun concentratie weer kunnen herpakken. We stellen duidelijke kaders en door ze te handhaven krijgen de leerlingen kans om te groeien. Jongeren die moeite hebben met het volhouden in een reguliere klas zitten bij elkaar in één maatwerkklas. Met als het einddoel: ze terug te krijgen in de reguliere, eigen klas.”

Transfer naar huis
Het team van Self maakt vanuit de schoolsituatie de transfer naar de thuissituatie van de jongeren. Het gedrag in de klas is vaak goed te verklaren wanneer je op de hoogte bent van wat er thuis afspeelt. Menno: “Wij zijn er om een totaalbeeld te krijgen van jongeren en te weten waar bepaald gedrag vandaan komt. We gaan naar leerlingen toe als ze niet op school zijn, waardoor de drempel – om terug te gaan naar school – minder hoog is. Het is fantastisch om te zien dat het vertrouwen van jongeren groeit tijdens het begeleidingstraject. Waar ze eerst wegkeken of een grote mond hadden, zeggen ze na ons traject alle leraren netjes gedag. Je moet ze vertrouwen geven.”

Wil je meer weten over dit project of heb je interesse in een kennismaking? Neem dan contact op via: info@selfdoenwatwerkt.nl.

Close
Go top