Exit

Iedereen is anders. Waarom krijgen mensen die hulp nodig hebben dan vaak dezelfde stempel en vorm van begeleiding? Self is in het gat gesprongen waarin mensen terechtkomen die ‘te goed’ zijn voor intensieve begeleiding, maar die het zonder ondersteuning zelf niet redden.

Self laat zich niet leiden door een dik dossier of moeilijk gedrag. Waar andere begeleidingstrajecten stoppen bij agressie of het niet nakomen van afspraken, gaat Self door. Want zonder hulp worden de problemen alleen maar groter. Self is gespecialiseerd in diverse gedragsproblematieken. Vaak is er sprake van meervoudige problematiek, zoals psychologische problemen en gedragsproblemen, soms in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek, gezinsproblematiek of een ontwikkelingsstoornis.

Tussen wal en schip
De groep van jongeren en volwassenen die zijn vastgelopen groeit. De overheid verwacht dat zoveel mogelijk mensen participeren en regie nemen over hun eigen leven. Lukt iemand dat niet, valt diegene tussen wal en schip. Er vallen steeds meer mensen in dit gat. Ze raken overspoeld door alles wat moet, maar wat niet lukt op eigen kracht. De mannen van Self spelen in op deze ‘missing link’ in het huidige stelsel. Ze bouwen, samen met de cliënt, stapje voor stapje een stabiele brug tussen wal en dat schip.

Self doen wat werkt
Self biedt ambulante zorg, ofwel: zorg die niet in een instelling wordt verleend. Denk aan individuele ondersteuning in thuissituaties, op school of op het werk. De mannen van Self proberen het vertrouwen te winnen van cliënten die dat kwijt zijn geraakt bij andere instanties. Eerst wordt er gewerkt aan kleine successen, aan dingen die iemand leuk vindt en wél kan. Self ondersteunt bij dat wat niet lukt. Stapje voor stapje doet de cliënt steeds meer succeservaringen op. Iemand geeft zelf aan wat belangrijk is, wat hij zelf kan en wie hij nodig heeft. Hiermee wordt een stevig fundament gevormd en daar bouwt Self op verder. Bij het behalen van kleine of grote doelen, groeit het zelfvertrouwen van de cliënt.

Imago zorgsector
Self wil het imago van de zorgsector blijvend veranderen. We onderstrepen dat er meer mannen in de zorg nodig zijn, gezien de huidige man-vrouwverdeling in het totale werkveld. In elke situatie kiezen we voor een op maat gemaakt begeleidingstraject en proberen we – met in achtneming van de huidige coronamaatregelen – zoveel mogelijk fysiek aanwezig te zijn in het leven van de cliënt. Self doen wat werkt.

MISSIE
‘Self doen wat werkt’ staat voor begeleiding op maat voor jongeren en volwassenen die zijn vastgelopen. Self gelooft in de kracht van de fysieke aanwezigheid en activiteiten en voegt dat element toe aan het begeleidingstraject om doelen te bereiken die samen worden vastgesteld.

VISIE
Een wereld waarin jongeren en volwassenen die zijn vastgelopen op maat gemaakte begeleiding krijgen om hun eigen doelen te bereiken.

Sorry, there aren't posts to be shown!

Close
Go top